Literatür Yayıncılık Doğrudan Benzetim Monte Carlo Yöntemi - Matlab Örnekleri ile - Nevsan Şengil OE11286

Literatür Yayıncılık Doğrudan Benzetim Monte Carlo Yöntemi - Matlab Örnekleri ile - Nevsan Şengil OE11286

Anasayfa / Hobi & Kültür / Kitap Kültür / Eğitim Başvuru / Bilim
USD 10 In stock
$10.00 $18.00 54% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.6/5, 57 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

Literatür Yayıncılık Doğrudan Benzetim Monte Carlo Yöntemi - Matlab Örnekleri ile - Nevsan Şengil OE11286

Bu kitapta seyreltik gaz koşullarında kullanılmak üzere geliştirilen Doğrudan Benzetim Monte Carlo Yöntemi (DSMC) hakkında temel bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. DSMC gaz moleküllerini temel alan fiziksel bir modeldir. Hesaplamalarda bol miktarda rastgele sayı üreteçleri kullanıldığı için de adında Monte Carlo tanımlaması yer almaktadır. DSMC yönteminin ilk tanınırlığı NASA’nın atmosfere tekrar-giriş probleminde kullanılması nedeniyle olmuştur. Takiben bilgisayarlara erişimin ve hesaplama kapasitelerinin artması nedeniyle, özellikle mikro/nano gaz ölçeklerinde ve az yoğun gaz ortamlarında tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Bu kitapta yer alan örnekler, okurun yöntemi en kısa zamanda kendi problemlerine uyarlamasını sağlamak amacıyla Matlab Live Editör kullanılarak çözülmüştür.\n\nKitapta yer alan temel içerik maddeleri aşağıda listelenmiştir:\nDSMC Yöntemi temel evreleri\nParalel DSMC ve yük dengelemesi\nMPI ve PGAS yaklaşımları\nSınır ve başlangıç koşulları\nÇarpışma modelleri\nMakro ve mikro değerler\nHız örnekleme yöntemleri\n\nİçindekiler;\n\nDoğrudan Benzetim Monte Carlo Yöntemi, DSMC Yönteminin Detayları, DSMC Yönteminde Kullanılan Çeşitli Teknikler, DSMC Yöntemi Kullanılarak Gerçekleştirilen Örnek Çözümler\n\n\n\n(Tanıtım Bülteninden)\n\n${2}

Literatür Yayıncılık Doğrudan Benzetim Monte Carlo Yöntemi - Matlab Örnekleri ile - Nevsan Şengil OE11286