İnsan Yayınları Hadis Usülüne Yeni Yaklaşımlar - Hamza B. Abdullah el-Melibari OE10014

İnsan Yayınları Hadis Usülüne Yeni Yaklaşımlar - Hamza B. Abdullah el-Melibari OE10014

Anasayfa / Hobi & Kültür / Kitap Kültür / Din
USD 10 In stock
$10.00 $19.00 51% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.6/5, 85 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

İnsan Yayınları Hadis Usülüne Yeni Yaklaşımlar - Hamza B. Abdullah el-Melibari OE10014

Hamzâ b. Abdullah el-Melîbârî'nin kaleme aldığı bu eser, özellikle hadisle ilgili terimlerin birbirleri ile ilişkileri açısından müşahhas örnekler sunmaktadır. Usûlün tüm konularını ele almamış olsa da, özellikle tartışmaların yoğunlaştığı ve hadislerin tashîh ve ta'lîli açısından son derece önemli terimler üzerinde detaylı bir şekilde durması ve terimler arasındaki ilişkilere olabildiğince temas etmiş olması bu eserin önemini artırmaktadır. Eserin birinci bölümü, münekkidlerin, tashîh ve ta'lîl yöntemlerinin içeriği ve mukayesesine ayrılmış. Hadis ilimleri alanında mütekaddimûn âlimlerinin yaklaşımları tam olarak ortaya konulmaya çalışılmış. İkinci bölümde ise, mütekaddimûn alimlerinin yaklaşımı çerçevesinde hadis ilimlerinin gerçek öğretileri ortaya konulmuş. Bu çerçevede ortaya çıkan ilmî eserler ışığında, fıkhî ve eleştirel boyutun, her ikisinin hakikatte hadis ilimlerinin temel konusu olduğu üzerinde durulmuş. Bu bölümde ayrıca hadis tenkit yöntemlerinin de izah edilmiş olması esein ilmi değerini artırmaktadır.Sayfa Sayısı: 295Baskı Yılı: 2013Dili: TürkçeYayınevi: İnsan Yayınları

İnsan Yayınları Hadis Usülüne Yeni Yaklaşımlar - Hamza B. Abdullah el-Melibari OE10014